Merila otpora uzemljenja

Pregled instrumenata za merenje otpora uzemljenja

GEOHM 5 - Baterijski Tester uzemljenja (novo)
GEOHM C - Baterijski Tester uzemljenja/ merni instrument za merenje otpornosti tla

Merila otpora uzemljenja
GEOHM 5
GEOHM C